Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

19/1-2015 Bestyrelsesmøde Blaabjerg UR

Vellykket møde med kommunalbestyrelsen

Referat af: Bestyrelsesmøde  i Blaabjerg UR den 19. januar 2015
Mødet fandt
sted hos Jan Lillebæk, Præstevænget 8, Lunde.
I mødet
deltog: Karina Sørensen, Jan Lillebæk (formand), Hans Peder Dam, Eigil
Lauritsen, Søren H.Andersen og Helge Knudsen.
Der var afbud
fra Jørgen Moesgård.
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
2.Orientering fra Formanden.
3.Møde med kommunen den 21. januar om kommuneplan.
4.”Udvikling projektidé
5.Bordet rundt
6.Fremtidige aktiviteter
7.Generalforsamling
8.Næste møde.
9.Eventuelt
Ad. 1
Referatet
blev godkendt.
Ad. 2
·Husk evt. ansøgning til Brandkassen senest den
16/2.
·FUR-møde afholdt på Sig Hotel den 10/12 2014
·Varde kommune har reageret på Lundes (Jans)
henvendelse vedr. nedrivning.
·Vellykket møde med kommunalbestyrelsen i Tistruphallen
- af én eller anden årsag var nogle deltagere ikke tilfredse
·Tidligere formand for UR-Ølgod er død.
·UR kommer under kommunens Økonomiudvalg (højere
prioritet)
·Forårsmøde med kommunalbestyrelsen den 11/6 kl.
17.00 til 21.00 (Running dinner)
·Nyhedsformidling via alle Varde kommunes lokale
hjemmesider skal forbedres – lokalområderne vil blive kontaktet.
·Trafikgruppen nedlagt (nedlagde sig selv)
·Næste FUR-møde den 18/2Invitation fra Varde
kommune til idrætsforeninger/haller om at blive ”Følgegruppe” i drøftelserne om
div. anlægs fremtid. Er nok uinteressant, da beslutnings-resultatet
sandsynligvis ikke kan påvirkes.
·Invitation til Naturpark-workshop d. 29/1 2015.
Helge kan ikke deltage.
Økonomi:
kasseren meddelte, at der er 60.000 kr. på kontoen til aktiviteterne.
Ad. 3.
Mødet
afholdes i Årre den 21. januar kl. 16.00-? Spørgsmålet er bl.a.: Hvor går UR’s
meldinger fra mødet hen? – til kommunalbestyrelsen? – til embedsværket?
(Bem:
Udmærket møde, hvor der blev ”talt frit”. Meldingerne fra UR bruges i
forvaltningens arbejde med ny kommuneplan. Desværre deltog for få fra UR.)
Ad. 4
Ved forrige
møde besluttede UR:  ”UR Blåbjerg agter
at udskrive en konkurrence om: ”Udvikle projektidé, der kan medvirke til
positiv udvikling af Blåbjerg – området”.
Det er
idéen, at både privatpersoner, institutioner, private og offentlige
institutioner kan deltage. Det skal tydeliggøres, at f.eks. unge fra skoler
o.l. forventes at deltage – for bl.a. at udtrykke støtte til og anerkendelse af
Ungerådets arbejde.  Der foreslås 1.
præmie på i størrelsesordenen 10.000 kr. Dommerpanelet er UR Blåbjerg.”
Idéen
fastholdes, der skal være konkurrence for både børn og voksne. ”Hvad sker i
Blåbjerg-området i 2025/hvordan ser Blåbjergområdet ud i 2025”? Eigil kontakter
Blåbjerg-områdets (tidligere?) medlem i Ungerådet. Skolerne skal
spørges/inviteres. Søren kommer med udkast til Slogan/koncept.
Ad. 5.
Henne: Mange
nye planer. Købmandsgården i Henne St. er købt af købmand Hansen. Hans planer
er endnu ikke kendte. Sogneforeningen har flere gode idéer.
Nr. Nebel:
Den ”sædvanlige”, stabile gruppe mennesker bygger ny sauna til
Svømmehallen.  På grund af den ”spredte”
foreningsopbygning i Nr. Nebel skal Handelsstandsforeningen høres, om den er
interesseret i  på én eller anden måde at
deltage i UR’s arbejde.
Nymindegab:
Det er en almindelig opfattelse i byen, at den nye udviklingsplan er kommet 15
år for sent. Husene kan ikke sælges, flere tvangsauktioner. Kun Lejren og Kroen
har brug for det biogas-projekt, som Sogneforeningen arbejder for.
Outrup:
Intet nyt – bemærkningen om interessante byggegrunde skal med til mødet i Årre.
Lydum: Der
arbejdes videre med visionsplanen, mange gode idéer.
Lunde:
tanken ejes af ”Liv i Lunde, men salget faldt på grund af prisen.  Tanken er nu forpagtet ud til ”GO-ON”, og nu
er prisen blevet konkurrencedygtig. Købmanden er afhængig af salget.
Købmandsgårdens udlejningslejlighed er helt ødelagt af tidligere lejer, den
skal renoveres fuldstændigt, hvis den igen skal kunne bruges.
Ad. 6
Umiddelbart
ikke andet end pkt. 4
Ad. 7
Afholdes i
Henne St. den 25. marts.
Skal der
inviteres en ”kendis”?  Skal der være et
indlæg? – emne? – idéer senest til næste møde.
Ad. 8
Næste møde
den 23. februar hos Søren, Lyngtoften 3, Nymindegab. (Helge må melde afbud,
svigermor bliver 83 år og holder fødselsdagfest.)
Ad. 9
Intet                  
Ref. Helge
Knudsen.