Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

27/4-2015 Konstituerende bestyrelsesmøde

Bjarne Buhl er ny formand for Udviklingsrådet

Referat af: Konstituerende bestyrelsesmøde
i Blaabjerg UR den 27. april 2015

Mødet fandt
sted hos Helge Knudsen, Åvej 25, Lydum.
I mødet deltog:
Bjarne Buhl, Hans Peder Dam, Lars L. Christensen (Lasse), Eigil Lauritsen,
Jørgen Moesgaard, Peter Pedersen og Helge Knudsen.
Dagsorden:
1.Præsentation
2.Konstituering
3.Eventuelt
Ad. 1
UR’s
medlemmer præsenterede sig for hinanden.
Det nye UR
har 3 nyvalgte medlemmer, og Rådets formål, vedtægter, historie blev drøftet.
Varde kommunes markering af opprioritering af Udviklingsrådenes ved ny
placering under Økonomiudvalget giver fornyet håb om det fremtidige arbejde i
Rådet.
Ad. 2
UR
konstituerede sig således:
Formand: Bjarne Buhl

Næstformand:  Lars(Lasse) L. Christensen

Kasserer: Peter Pedersen
Sekretær: Helge Knudsen
Bjarne Buhl og Peter Pedersen fik div. materiale og ”huskeliste” fra tidligere formand Jan
Lillebæk. Jan Lillebæk kan i givet fald kontaktes.
Ad. 3.
Peter Pedersen orienterede om forløbet af mødet v. Varde kommune om Kollektiv trafik
og om deltagernes kritik af og forslag til forbedringer.
I Nymindegab
og i Henne er der samlet og tilmeldt hold til førstehjælps-/hjertestarterkurser.
(For andre kan det nå’s endnu, tilmelding senest 4/5)
UR
Blaabjergs kommende aktiviteter for ”borgerinddragende aktiviteter” blev
drøftet, bl.a. det tidligere råds udarbejdede forslag til konkurrencen
”Blaabjerg 2025”. Det blev besluttet, at UR på næste møde skal drøfte
initiativer til at forøge Blaabjergområdets kendskab og ejerskab til UR,
således at Varde kommunes gode intentioner med Rådene kan blive fremmet.
Diverse
ønsker, personlige prestige projekter og andre forhold vedr. cykelstiprojekter
blev drøftet. UR Blaabjerg har en klare forventning om at blive hørt, før nye
kommunale cykelstiforløb fastlægges.
Mødekalender
for resten af 2015 fastlægges ved næste møde.
Næste møde den 20. maj kl. 19.00. Sted
meddeles af Formanden. Ønsker/forslag til dagsorden sendes til
formanden
senest 12. maj.
Ref. Helge
Knudsen.