Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

10/4-2014 Bestyrelsesmøde Blaabjerg UR

Emner til arrangement overvejes

Referat af: konstituerende bestyrelsesmøde
i Blaabjerg UR den 10. april  2014

Mødet fandt
sted hos Hans Peder Dam, Nr. Nebel
I mødet
deltog: Afgående formand Gitte Bernt Jensen, Karina Sørensen, Jan Lillebæk, Hans
Peder Dam, Jørgen Moesgaard og Helge Knudsen.
Der var afbud fra Søren H. Andersen og Eigil Lauritsen(!!)
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
2.Konstituering
3.Overdragelse fra afgående formand
4.Næste møde
5.Eventuelt
Ad. 1
Referatet
blev godkendt, dog med følgende bemærkninger:
Jan Lillebæks
mailadresse er den gamle adresse.
Det blev på
generalforsamlingen besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer - på nær nyvalgte
Jørgen Moesgaard - skal trække lod om, hvem der afgår på den kommende
generalforsamling.
Ad. 2
Følgende
blev valgt:
Til formand:
Jan Lillebæk
Til
næstformand: Hans Peder Dam
Til
kasserer: Jan Lillebæk
Til
sekretær: Helge Knudsen
Følgende
udvalg/ opgaver er fordelt således:
Webmaster:
Søren H. Andersen
Trafikgruppen:
Eigil Lauritsen
Landsby-forskønnelsesudvalget:
Jørgen Moesgaard
Naturparkbestyrelsen:
Helge Knudsen
Naturparkens
Formidlingsgruppe: Helge Knudsen
Ad. 3
Gitte
overdrog div. papirer og oplysninger til Jan, bl.a. om møde med økonomiudvalget
den 30. april
Gitte
skriver til og orienterer Hanne Jespersen om valget.
Ad. 4
Næste møde
aftaltes til den 19. maj hos Helge, Åvej 25, Lydum. Såfremt det ikke er muligt for de to fraværende medlemmer, skal der
snarest reageres via mail til formanden! – tojali@bbsyd.dk
Dagsordenpunkter
til næste møde bliver bl.a.: Mødekalender for 2014, UR-Blaabjergs vedtægter,
manglende rettelser på UR’s hjemmeside.
Ad. 5.
21. maj er
der ”Running Dinner” med byrådet.
Relevante
emner til arrangementet skal overvejes – det kunne være ”Udkants-Danmarks” lånemuligheder,
forbedrede muligheder for kommunal indgriben imod hensynsløse rodehoveder i
landsbysamfund.
Den 26/4 er
der forårsmarked i Kvong, bl.a. med indvielse af Bålhytten v. Stadion.
Hans sørger
for blomster til Anne Margrethe.
Helge
udarbejder ny liste med bestyrelsens navne, adresser, telefon og mail.
Søren havde
meddelt, at der var meldt afbud til de tilmeldte deltagere til Blaabjerg Marked
– bortset fra til den musik, som Eigil havde arrangeret – det var Eigils opgave!
Ref. Helge
Knudsen.