Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

2009 Referater Blaabjerg UR

Læs beretningerne om vores aktiviteter i 2009

Seneste referat 

 

Blaabjerg Udviklingsråd 2009

Møde

Arbejdsmøde Udviklingsrådet

Dato

29. april 2009

Sted

Klitgården, Henne Strand

Tid

19.00-21.00

Deltagere

Blaabjerg Udviklingsråd

Afbud

Søren Johnsen, Søren Rotbøl, Preben Pedersen, Hans Kristian Vad og Peter Hansen

 

 

REFERAT ARBEJDSMØDE              

 1. Godkendelse af referat fra 12.03.09 samt dagsorden

Begge godkendt

Morten Bonde Larsen præsenterer sig.

 1. Siden sidst om igangværende projekter: Bordet rundt
 • Generationshus: Intet nyt. Gruppen har ikke modtaget kvittering for modtagelse af henvendelse vedr. juniorklub. En uskik, som formanden tager med i FUR-forsamlingen. Projektet søges genoptaget med sit oprindelige udgangspunkt.
 • Cykelsti: Fællesdelen synes at slæbe. Men Kvong-stien er godt på vej. Delprojektet her kan bruges til at inspirere andre til at komme i arbejdstøjet. Helge gør opmærksom på et relevant og interessant projekt, professor Jørgen Primdahl forestår, som indebærer samarbejde med 7 kommuner. Varde kunne måske blive en af dem? Helge beder Hanne Jespersen kontakte professoren.
 • Nymindegab-projektet ligger lidt stille. Formanden minder om, at projektmidler under ”Grønne Partnerskaber” skal søges inden 1. juni.
 • Skateranlægget. Frivillige arbejder i stor stil, men der mangles stadig tilstrækkelig finansiering. Emnet drøftet.
 • Kvong Multihus. Ved at barbere projektet lidt, er det bragt under 1 mio. og har opnået støttemidler, 150.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Resterende midler søges skaffet ved lokal indsamling. Herefter bliver største problem at nå byggeriet, som skal i gang senest 1.april 2010 for at kunne nå at blive færdigt til tiden.
 • Lokalkendskab: Nørre Nebel skal i gang.
 • Andet: Kan der gives LAG-midler til etablering af efterskole? Emnet drøftet.

 

 1. Nyt vedr. nye indsatsområder, projekter og øvrige opgaver
 • Kommunen og civilsamfundet: Lunde/Kvong skole har ”vundet” en portion til frivillige ”onkler” som hjælpere – og hjulpne - i undervisningen.
 • Netværkning: Intet nyt.
 • Bymosaik: Intet nyt
 • Landsbypedeller: Intet nyt
 • Valgflæsk: Vi satser på uge 43 og håber på økonomisk tilskud fra relevante politiske partier.
 • Hjemmesiden: Ekstra kursustilbud d. 14.4. blev ikke udnyttet. Men Morten vil påtage sig opgaven med etablering af hjemmesiden. Formanden tager kontakt til Helle Munksgaard mhp. undervisning.
 • Årets landsby: Årets tema drejer sig om samarbejdet mellem lokalområde og kommune. Formanden taler varmt for sagen. Spørgsmålet bringes tilbage til lokalområderne.
 • Natur-kulturkanon (se bilag): Sonja har tilmeldt sig.

 

 1. Bemanding af fælles UR-stand ved Varde-messerne

UR-standen skal bemandes fredag d. 15.5. kl. 9-18 og lørdag d. 16.5. kl. 9-17. Sonja og formanden tager hver en tørn à 2 timer. Anne Margrethe er back-up.

 

 1. Evt.

Sted for næste møde? Meddeles senere.

 

Nyt fra Outrup: Børnemusikfestival på trapperne – i år munder den ud i en voksenfestival med god musik.

Andelskassen har givet årets pris til pensionistgruppen, som holder byen pæn og ren.

Ny (kommunal) udstykning ud mod Henne.

Legeplads ved idrætscenteret på vej.

Der er ved at være gang i Vittarp-Outrup-cykelstien.

 

Drøftelse: Hvordan sættes gang i lokal udvikling? Outrup og Kvong kan og vil godt bruges til inspiration for andre. Karl fortæller om workshopform, som kunne være velegnet til formulering af (lokale) udviklingsideer.