Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

Ordinær generalforsamling 2010

SAMMEN KAN VI DET HELE... Ingen kan alt – men alle kan noget – sammen kan vi det hele!

 

SAMMEN KAN VI DET HELE 

Blaabjerg Udviklingsråd holdt d. 23.02.10 generalforsamling i Form & Fritid, Nørre Nebel.

”Vi befinder os alle som borgere i Varde kommune i en tilvænnings-/tilpasningsfase i vores nye storfamilie.
Forandringens vinde blæser – og vi kan vælge om vi vil bygge læhegn og søge ly - eller bygge vindmøller og udnytte forandringens vinde. Jeg vil være med til at udnytte mulighederne, og derfor starter jeg nu på det 4. år i UR… MEN

Ingen kan alt – men alle kan noget – sammen kan vi det hele!

(citat HC Jensen, Janderup, formand for UR Varde opland og netop kåret som Årets Vardenser)”.

Med disse ord sluttede Birgit Jyde, formand for Blaabjerg Udviklingsråd, sin beretning på rådets generalforsamling d. 23.februar 2010.
Forud havde hun fortalt om årets aktiviteter:
- Rådsmøderne, som placeres, så medlemmerne efterhånden får stiftet bekendtskab med de syv sogne. I 2009 mødtes man bl.a. i Lydum Mølle, Klitgården ved Henne Strand, Lønne Højskole, på Outrup Golfbane og i børnehaven i Outrup.
- Vælgermødet – faktisk kommunevalgets bedst besøgte i Varde kommune – som udviklingsrådet arrangerede i Form & Fritid, Nørre Nebel.
- Stormødet om landsbyers overlevelse i Outrup, som rådet var medarrangør af.
Oven i dette har der været en næsten uendelig række af møder om nye projekter, kommunale planer, fundraising og tilskudsmuligheder. Der har været formandsmøder, møder med byråd, deltagelse i messer og meget andet.
Især Udviklingsrådets formand, Birgit Jyde, har holdt for og holdt fast. En indsats hun roses for fra alle sider, og som ikke overraskende gav hende genvalg til formandsposten.

Ved valget skete en udskiftning på 5 pladser, så Blaabjerg Udviklingsråd nu består af:
Birgit Jyde, Nørre Nebel (formand), Ole Hansen, Outrup (næstformand), Søren Erik Johnsen, Lydum (kasserer), Hans Dam, Nørre Nebel, Karsten Lillebæk, Nymindegab, Søren Rotbøl, Nymindegab, Svend Andersen, Lunde, Helge R. Knudsen, Lydum, Morten Larsen, Lunde, Sonja Nielsen, Stausø, Preben Høj Pedersen, Kvong, Laila Skallebæk, Nørre Nebel, Jens Kruse Madsen, Stausø, Eigil Lauritsen, Henne, Peter Hansen, Outrup, Anne Margrethe Jakobsen, Nørre Nebel (sekretær)

På programmet for det kommende år fortsættes vore lokale udviklingsprojekter:
a) Veje til naturoplevelser ved fjord og hav
b) Cykelstier
c) Generationshus
d) Skaterområde i Nørre Nebel
e) Multihal/generationshus i Kvong
f) Infrastruktur
g) Præsentation af lokalområderne til offentliggørelse på udviklingsrådets hjemmeside:
www.urbl.vardekommune.dk, en hjemmeside som går i luften om kort tid.


Endvidere indgår rådet i et samarbejde om en række projekter, som Varde kommune har igangsat, bl.a. udviklingen af en velkomst”pakke” til nytilflyttere samt en præsentationsfilm for kommende bosættere samt turister.

Det er udviklingsrådets håb, at man fremover i endnu højere grad end hidtil vil formå at inddrage lokale samarbejdsparter, foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner, som vil kunne styrke og kvalificere arbejdet for lokalsamfundene.
Og der er meget at tage fat på: Turistudviklingen, Vestbanen, bosætningen, profilering af lokalområder, sundhedspolitik, fritidstilbud og landbetjentbetjening er blot enkelte af overskrifterne.

Formandens beretning gav anledning til flere gode og inspirerende indspark fra generalforsamlingens deltagere. Det blev således bl.a. fremført, at Nørre Nebel må kunne profilere sig på, at byen faktisk er CO2-neutral, og at der kunne etableres et videnscenter i forbindelse med biogasanlægget der. Og Vestbanen må have indlysende turistudviklingspotentialer med oplevelsesture, som indpasses i den ordinære jernbanedrift.

Der er nok at tage fat på! Og der er lyst til at få arbejdstøjet på. Det leverede Hans Dam – aftenens dirigent beviset på: Han var kommet, fordi han var blevet opfordret til at påtage sig dirigenthvervet – da han gik hjem, var han en af det nye udviklingsråds medlemmer!

UR Sekretær Anne Margrethe Jakobsen