Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

Ordinær generalforsamling 2012

Blaabjerg Udviklingsråd

Blaabjerg Udviklingsråd, Ordinær generalforsamling

Onsdag den 21. marts 2012 kl. 18.30, Henne Kro

 

Karsten Blomberg fra Landdistrikternes Fællesråd kom med oplæg: ”Hvad rører der sig i Landdistrikterne”

Udviklingsrådet bød på en dejlig middag for de 30 fremmødte

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent: Thorkil Møller blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig varslet.

 

  1. Valg af referent: Laila Skallebæk blev valgt.

 

  1. Aflæggelse af beretning ved Formand Ulla Dahl. Bestyrelsen skulle starte med at konstituere sig. Først blev Birgit Jyde valgt som formand men hun trak sig og Ulla Dahl blev valgt. Udviklingsrådet valgte hurtigt at ville bestå at et forretningsudvalg med en erfa gruppe bag sig. Forretningsudvalget skulle være den hurtige sparring til formanden og erfa gruppen skulle så mødes 4 x årligt.

Et samlet udviklingsråd var enige om ikke at tage æren for de mange tiltag der er i området.

Ulla orienterede om de mange projekter vi har været repræsenteret i. Disse projekter kan der læses om i referaterne som er på rådet hjemmeside.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ næsteformand Ole Hansen. Regnskabet blev godkendt.

 

 

  1. Indkomne forslag

Rådets struktur og medlemstal blev drøftet. Konklusionen

blev at udviklingsrådet skal arbejde videre med planen om et reduceret antal hvor der kan arbejdes tættere og med støre samarbejde med området foreninger.

 

Ole Hansen, Søren Erik Johnsen,Laila Skallebæk, Jens Kruse Madsen, Svend Andreasen var alle på valg men ingen ønskede genvalg.

Karsten Lillebæk Jepsen og Conny Knigge var ikke på valg men trådte ud.

Gitte Jensen og Torben Sedelmann blev valgt.

Efter ovenstående ændringer består rådet nu af

Ulla Dahl

Sonja Nielsen

Hans Peter Dam

Eigil Lauritsen

Helge Knudsen

Morten Larsen

Søren Rotbøll Jepsen

Birgit Jyde

Gitte Jensen

Torben Sedelmann

 

  1. Valg af

Revisor blev Preben Nielsen

Revisorsuppleant blev Thorkild Møller


 

  1. Eventuelt

 

 

Nuværende medlemmer i Udviklingsrådet er:

Birgit Jyde, Nørre Nebel

Helge Knudsen, Lydum

Morten Larsen, Lunde

Søren Rotbøl Jepsen, Nymindegab

Ulla Dahl, Outrup

Conny Knigge, Outrup

Ole Hansen, Outrup

Søren Erik Johnsen, Lydum

Karsten Lillebæk Jepsen, Nymindegab

Sonja Nielsen, Stausø

Laila Skallebæk, Nørre Nebel

Jens Kruse Madsen, Stausø

Hans Peter Dam, Nørre Nebel

Eigil Lauritsen, Henne

Svend Andreasen, Lunde

Revisor /revisorsuppleant:

Preben Nielsen/Thorkil Møller