Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Ordinær generalforsamling 2015
Generalforsamlingen fandt sted på Henne St. Kro
Default image

Referat af: Generalforsamling i
Udviklingsrådet Blaabjerg den 25. marts kl. 19.00

Generalforsamlingen
fandt sted på Henne St. Kro
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Formandens beretning for 2014
4.Det reviderede regnskab v. kasserer
5.Indkomne forslag
6.Valg af rådsmedlemmer. På valg er
repræsentanterne fra Lunde, Nymindegab og Outrup. De nuværende repræsentanter
modtager ikke genvalg.
7.Valg af revisor og revisorsuppleant.
8.Eventuelt
Ad. 1
Jørgen
Moesgaard blev valgt.
Jørgen
Moesgaard konstaterede, at mødet var indkaldt og varslet i overensstemmelse med
vedtægternes bestemmelser.
Ad. 2
Helge
Knudsen blev valgt.
Ad. 3.
UR
Blaabjergs formand Jan Lillebæks beretning er vedhæftet dette referat.
Beretningens
kritiske bemærkninger om Varde kommunes manglende rettidige brug af
Udviklingsrådet blev drøftet, f.eks. tidlig inddragelse af Udviklingsrådet i
planlægningsforløb.  Det må også
konstateres, at alt for mange lokalforeninger i Blaabjergområdet ikke oplever,
at Udviklingsrådet er forbindelseslinjen til Kommunen og derfor ikke bruger
Rådet efter hensigten.
Udviklingsrådets
hjemmeside og kommunikationsprojektet RUBAN blev drøftet.
Formandens
beretning blev godkendt.
Ad. 4
Regnskabet
udviste et overskud på 2.390,67 kr. Indestående i Nr. Nebel Sparekasse er
55.342,91 kr., hvoraf 40.837,50 kr. er hensat til borgerinddragende
aktiviteter.
Regnskabet
var revideret af UR’s revisor Preben Nielsen.
Regnskabet
blev godkendt.
Ad. 5.
Der var ikke
indkommet forslag.
Ad. 6
Fra
Nymindegab blev foreslået og valgt Peter Pedersen, Ulvedalvej 10, Nymindegab,
6830 Nr. Nebel.
Der var
ingen forslag om rådsmedlemmer fra Lunde og Outrup. I overensstemmelse med
vedtægternes bestemmelse blev der i stedet foreslået og valgt:
Bjarne Buhl,
Kollevej 101, Hennebjerg, 6830 Nr. Nebel
Lars Lyhne
Christensen, Nr. Allé 15, 6830 Nr. Nebel
Ad. 7
Preben
Nielsen, Lydum, blev genvalgt som revisor.
Herman
Kristiansen, Lydum, blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad. 8
Det blev
oplyst, at Varde kommune agter at etablere en økonomisk pulje til fremme af
udviklingsprojekter i Varde kommune. Det er hensigten, at puljemidlerne skal
prioriteres af Udviklingsrådene.
UR
Blaabjergs nuværende sekretær indkalder snarest muligt det nye Udviklingsråd
til konstituerende møde.
Ref. Helge
Knudsen.

Omtale i lokale medier
10.11.22 TVSyd: Andesteg ad libitum i Næsbjerg
Kunderne strømmer til på Mortensaften
12.09.22 JV: Ole og Jakob har begge fået ballonudvidelser og lever som hjertepatienter
FC Kroniker så dagens lys i 2022, og hver onsdag klokken 16.00 mødes en flok friske mænd på banerne ved Næsbjerg Stadion, hvor et tidligere byrådsmedlem står for træningen.
08.09.22 Når vinden blæser, skal det dæleme udnyttes
For ham er det meget enkelt: Hvorfor dog bruge penge og plads på at sætte vindmøller op – og så ikke få en masse grøn strøm ud af dem, når det blæser?
06.09.22 JV: 1550 kilometer på cykel fra Danmark til Schweiz:
Anni og Albert klarede turen på 28 dage og kom helt tæt på overraskende oplevelser
05.09.22 Børnene på Nordenskov-Næsbjerg Skole får krig på skoleskemaet
Den 16. september får Nordenskov-Næsbjerg Skole besøg af byrumsteatret ’Teatergrad’ med forestillingen »Krig – I børnehøjde«.
15.06.22 JV: Pædagogen Jeppe og kæresten satsede stort: Sådan gik det, da parret satte 200.000 kroner på højkant i haven på landet
Det er altså meget at satse 200.000 kroner for en pædagog. Men Jeppe Uhre og konen Nava Lønborg tog risikoen. Jeppe er rigtig glad for resultatet.
08.06.22 Ugeavisen: Kim er politisk forbruger: Grøntsagerne købes på grønttorv og kommer hjem i medbragte papirsposer
En livskrise i starten af 20’erne fik 38-årige Kim Frost Zaar til at fundere over livets mening. Det gav ham anledning til at tage de værdier, han ønsker at leve sit liv efter, op til revurdering - også som politisk forbruger.
19.05.22 JV: 93 kvadratmeter boliglykke med fladt tag, der tager mod solen
Arbejdernes Andelsbolig-Forening Varde går nu ind i den afgørende fase for opførelsen af 14 almene boliger i Næsbjerg. Største udfordring er lige nu opvarmningen og byggeprisen.
14.05.22 JV: Pædagogen Jeppe sætter 200.000 kroner på højkant hjemme i haven: Konen bakker op om at invitere kendte popnavne på gården
Det er en interesse for musikfestivaler, der driver Jeppe Uhre fra Næsbjerg. Derfor skaber han nu for andet år sin egen lille festival.
04.05.22 Ugeavisen: Árni Weihe er den nye skoleleder på Nordenskov-Næsbjerg Skole.
Han ser frem til at møde alle i og omkring skolen, og selvom han ikke har et indgående kendskab til lokalområdet, så behøver han ikke tænde gps'en for at finde sin nye arbejdsplads.