Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterKontaktDagsordenKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Foto:

24/2-14 Bestyrelsesmøde Blaabjerg UR

UR er inviteret til Energimøde

Referat af: Bestyrelsesmøde  i Blaabjerg UR den 24. februar 2014
Mødet fandt
sted hos Karina Sørensen, Skyhedevej 71, Outrup.
I mødet
deltog: Søren H. Andersen, Gitte Bernt Jensen (formand), Karina Sørensen, Jan
Lillebæk og Helge Knudsen.
Der var afbud fra Hans Peder Dam, Anne Margrethe Jakobsen og
Eigil Lauritsen.
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
2.Orientering fra Formanden, bl. A. om
Landsbyfornyelse
3.Generalforsamling 2014
4.Midsommermarked Blaabjerg
A.Invitationer til stadeholdere
B.Markedsføringsplan
C.Kunsthåndværkere
D.Tilladelser
E.Køreplan, herunder overblik over aktiviteter,
behov for frivillige og kampagne for brug af rådhus.
5.Eventuelt
6.Næste møde
Ad. 1
Referatet
fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Ad. 2
Der er
inviteret til møde ved Varde kommune den 19. marts 2014 om Visionerne for
kommunens Kultur- og fritidspolitik. Alle er velkomne, f.eks. repræsentanter
fra den lokale idrætsforening.
1 medlem fra
hvert UR er inviteret til Energimøde den 27. marts i Næsbjerghus.  
Der er fra
Plan, Kultur og teknik opfordret til, at UR finder kontaktperson for
affaldsindsamling i ugen efter påske.
Der var d.
27. januar møde mellem FUR og Borgmester Buhl. Der blev drøftet låne- og
finansieringsvilkår for landområder, erhvervsudvikling, kvalitetsturisme og
bosætning. Borgmesteren var meget positiv, og der var allerede igangsat
arbejder og nedsat arbejdsgrupper for emnerne/aktiviteterne. Under ”bosætning”
blev der specielt drøftet opgaven med aktivt at integrere de relativt mange øst-
arbejdere.
Borgmesteren
meddelte endvidere, at vi f.eks. i forbindelse med Blaabjerg Marked ikke skal
betale for at opsætte telte.
Det er fra
Forvaltningen indstillet, at der arbejdes på nedrivning af 3 huse i Lydum og
ved Henne Stationskro nedrives ”laden”.
For den nye
”runde” med ansøgningsfrist 1. marts er bl.a. i Outrup søgt om nedrivning af
Birkegade 6. Eventuelle ansøgninger fra første runde, som ikke har fået positiv
tilbagemelding om tilsagn, vil indgå i den nye runde.
Ad. 3
Afholdes som
sædvanligt på Henne Stationsby kro. Dato: den 20 marts eller den 31. marts.
På valg er
kun Gitte.
Ad. 4
A.Der er udsendt 40 invitationer, men endnu kun
tilbagemeldinger fra forholdsvis få.  Vi
er dog allerede sikre på øl-telt med flere forskellige slags lokal øl, Grillet
Bison-kød og andre fødevarer, Hoppeborg og veteranbil-besøg (hvis det bliver
tørvejr!) Der mangler invitation til stadeholder med frisk fisk, Eigil spørges.
Alle de inviterede, som endnu ikke har reageret, skal kontaktes direkte af UR.
Søren sender en liste med 5 stk. og div. oplysninger om det aktuelle
firma/kunstner til hver af UR’s medlemmer, som derefter kontakter telefonisk.
B.Først skal Pressemeddelelsen ud. Som
udgangspunkt kan anvendes brevet /indbydelsen til de forretningsdrivende,
ligesom pressemeddelelsen skal opfordre forretningsdrivende og kunsthåndværkere
om at melde sig som deltagere. Ugeavisen(-erne)
skal anmodes om interview  med
Søren og Lars slagter. Radio Charley og Radio Klitholm kontaktes. Karina tager
kontakt til Jyske Vestkystens lokalredaktør.  Gitte udsender en ”Medieplan”.
C.Der skal nok ikke regnes med deltagelse af
kunstnere, medens Markedet sandsynligvis vil kunne tiltrække kunsthåndværkere.
D.Gitte arbejder med sagen.
E.Vi kan regne med, at opstillingen af det lejede
telt er inkluderet i prisen. Borgerforeningen fra Nymindegab stiller det op.
UR’s medlemmer bør så vidt muligt være der den 19 og 20 juni fra kl. 08.00 til
16.00. Søren gensender alle aktuelle papirer til UR. Der bliver fremstillet
Bannere, som anbringes ved indfaldsvejene. På handelsstandsforeningens faste
”skilte-stativ” ved indfaldsvejene skal der om muligt oplyses om Markedet. Der
skal ved markedet opstille en ”Forslagskasse” med opfordring til at komme med
forslag til, hvad Nr. Nebel gl. rådhus kan bruges til.
Ad. 5.
Den 6. april
er der Kulturdage i Outrup, hvor Otto Frello’s 90 års fødselsdag markeres og fejres.
Otto Frello stammer fra Outrup, og byen
vil gerne hylde det berømte bysbarn.
Det videre
arbejde med etableringen af Naturpark Vesterhavet afventer nu Friluftsrådets
godkendelse af området som naturpark.  I
Naturparkbestyrelsen er man enige om, at samtlige af Friluftsrådet kriterier er
opfyldte. Planen skal imidlertid først igennem en af Friluftsrådet nedsat ”Nationalkomité”,
og det frygtes, at de i komitéen mange forskelligrettede interesser kan
forplumre og forsinke planerne og måske endda ændre på de oprindelige
kriterier.  Af samme årsag er arbejdet i
formidlingsgruppen forsinket, idet der før etablering af et formidlernetværk
skal være helt klart, om der bliver en Park. Det snart kommende referat fra
Naturparkens Bestyrelsesmøde vil blive rundsendt.
Der har
været møde mellem Nymindegabs borgere og repræsentanter fra Varde kommune om
Nymindegab Udviklingsplan. Mange idéer var på bordet, både realistiske og det
modsatte.
Ad. 6
Næste møde
bliver generalforsamlingen i Henne St.
Ref. Helge
Knudsen.