Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Ordinær generalforsamling 2015
Generalforsamlingen fandt sted på Henne St. Kro
Default image

Referat af: Generalforsamling i
Udviklingsrådet Blaabjerg den 25. marts kl. 19.00

Generalforsamlingen
fandt sted på Henne St. Kro
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Formandens beretning for 2014
4.Det reviderede regnskab v. kasserer
5.Indkomne forslag
6.Valg af rådsmedlemmer. På valg er
repræsentanterne fra Lunde, Nymindegab og Outrup. De nuværende repræsentanter
modtager ikke genvalg.
7.Valg af revisor og revisorsuppleant.
8.Eventuelt
Ad. 1
Jørgen
Moesgaard blev valgt.
Jørgen
Moesgaard konstaterede, at mødet var indkaldt og varslet i overensstemmelse med
vedtægternes bestemmelser.
Ad. 2
Helge
Knudsen blev valgt.
Ad. 3.
UR
Blaabjergs formand Jan Lillebæks beretning er vedhæftet dette referat.
Beretningens
kritiske bemærkninger om Varde kommunes manglende rettidige brug af
Udviklingsrådet blev drøftet, f.eks. tidlig inddragelse af Udviklingsrådet i
planlægningsforløb.  Det må også
konstateres, at alt for mange lokalforeninger i Blaabjergområdet ikke oplever,
at Udviklingsrådet er forbindelseslinjen til Kommunen og derfor ikke bruger
Rådet efter hensigten.
Udviklingsrådets
hjemmeside og kommunikationsprojektet RUBAN blev drøftet.
Formandens
beretning blev godkendt.
Ad. 4
Regnskabet
udviste et overskud på 2.390,67 kr. Indestående i Nr. Nebel Sparekasse er
55.342,91 kr., hvoraf 40.837,50 kr. er hensat til borgerinddragende
aktiviteter.
Regnskabet
var revideret af UR’s revisor Preben Nielsen.
Regnskabet
blev godkendt.
Ad. 5.
Der var ikke
indkommet forslag.
Ad. 6
Fra
Nymindegab blev foreslået og valgt Peter Pedersen, Ulvedalvej 10, Nymindegab,
6830 Nr. Nebel.
Der var
ingen forslag om rådsmedlemmer fra Lunde og Outrup. I overensstemmelse med
vedtægternes bestemmelse blev der i stedet foreslået og valgt:
Bjarne Buhl,
Kollevej 101, Hennebjerg, 6830 Nr. Nebel
Lars Lyhne
Christensen, Nr. Allé 15, 6830 Nr. Nebel
Ad. 7
Preben
Nielsen, Lydum, blev genvalgt som revisor.
Herman
Kristiansen, Lydum, blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad. 8
Det blev
oplyst, at Varde kommune agter at etablere en økonomisk pulje til fremme af
udviklingsprojekter i Varde kommune. Det er hensigten, at puljemidlerne skal
prioriteres af Udviklingsrådene.
UR
Blaabjergs nuværende sekretær indkalder snarest muligt det nye Udviklingsråd
til konstituerende møde.
Ref. Helge
Knudsen.