Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Udviklingskatalog 2010
Udviklingsrådet for Blaabjerg
Default image

Udviklingsplan 2010

1. Beskrivelse af udviklingsrådets område

Blaabjerg området er Varde kommunes nordvestligste område

og består af 8 sogne i det tidligere Blaabjerg kommune:

Nørre Nebel, Outrup, Henne, Stausø, Nymindegab, lydum, Lunde og Kvong. Alle 8 sogne er repræsenteret i udviklingsrådet.

 

Området er præget af:

Attraktiv og spændende natur.

Turistområder som er tilpasset naturen og de rekreative områder.

Velfungerende og moderne landbrug, mange handels- og håndværksvirksomheder samt et rigt foreningsliv.


2. Udviklingsrådets værdier og mål.

Udviklingsrådet vil arbejde for at være et koordinerende forum, der bidrager til udviklingen i Blaabjerg området samt i Varde kommune som helhed.

Vi vil arbejde for en fortsat udvikling i de enkelte lokalområder med henblik på at skabe attraktive levevilkår fra ”vugge til grav”, at tiltrække nye bosættere samt erhvervsvirksomheder.

Vi vil arbejde for at vore turistområder udvikles med respekt for vor unikke natur.

Vi vil søge at styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd samt offentlige og private institutioner i lokalområdet.

Vi vil indgå i et konstruktivt samarbejde med de øvrige udviklingsråd samt byrådet med henblik på at styrke alle områder i hele Varde kommune.

 

3. Handleplaner

I Udviklingsrådet for Blaabjerg har vi valgt at prioritere følgende opgaver og projekter, som vi vil udarbejde følgende handleplaner for:

  • Veje til naturoplevelser ved fjord og hav
  • Cykelstier
  • Generationshus
  • Skaterområde Nørre Nebel
  • Multi- og generationshus Kvong
  • Præsentation af lokalområder
  • Infrastruktur

 

Udviklingskatalog – Blaabjerg området

1.

Veje til Naturoplevelser ved hav og fjord.

Oprydning ved området fra Nymindegab til Gammel Gaf.  Etablering af ”kontrolleret” færdsel i hele Blaabjerg-området.

Oprydning og udvikling til gavn og glæde for lokalbefolkning og turister.

 

2.

Cykelstier

Prioritet på strækninger, hvor børn og unge færdes – til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Vi er som forældre meget interesseret i at vore børn cykler, men ikke med livet som indsats.

Projekt-gruppen er i gang med at finde gamle cykelstiplaner frem, således at man kan få sammenhæng imellem de enkelte lokalområder.

 

3.

Generationshus

Handler om gruppen af børn fra 10 – 14 år, som er blevet for gamle til SFO og for unge til ungdomsklub. De er typisk ladt alene fra skoletid til forældrene kommer hjem fra arbejde eller når sportsaktiviteter starter op v/ 16-17 tiden.

Samtidig har vi en gruppe af ressourcestærke ældre, som til tider føler at der ikke er brug for dem og at de unge ikke vil dem.

Spændende at bringe de to grupper sammen i et fællesskab.

Gruppen arbejder p.t. med

Hvad vil vi

Hvorfor vil vi

Hvordan gør vi det

Hvornår

Hvor

 

4.

Skaterområde i Nørre Nebel

Idéen til skateranlægget er oprindeligt blevet til i et samarbejde mellem NNIC og SSP i den gamle Blaabjerg kommune. Anlægget er tiltænkt som et tilbud/aktiv for børn og unge i vort område med interesse for skating, en gruppe som er et bredt udsnit af vores børn og unge, heriblandt også den gruppe, som ikke søger de etablerede foreninger.

Banen vil være med til at øge interessen og mulighederne for aktiv udfoldelse for alle, og i særdeleshed for netop den gruppe af børn og unge, som der på nuværende tidspunkt, ikke er tilbud til. Derudover vil banen være et efterspurgt tilbud til vore turister i området.

Anlægget etableres med en tilhørende multibane og sammenbygges med nuværende løbebane, som renoveres med ny belægning.

 

5.

Multi- og generationshus i Kvong

Etablering af samlingssted for både fysiske og sociale aktiviteter til gavn og glæde for alle lokale beboere.

 

6.

Kendskab til lokalområde

Nørre Nebel, Lunde, Lydum, Kvong, Outrup, Henne, Stausø og Nymindegab.

Markedsføring – henvisning til evt. hjemmeside

Historisk Baggrund

Erhverv/arbejdspladser

Organisationer/foreninger i området

Turistattraktioner

Fremtidsplaner – både korte og langsigtede

Infrastruktur

Udviklingsrådet ønsker at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige udviklingsråd samt kommunen omkring infrastrukturen, således at alle områder i hele kommunen tilbydes bedst mulige vilkår for såvel børn/unge til fritids- og uddannelsesilbud samt vore ældre borgers interesseområder.