Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Ordinær generalforsamling 2018
Kl. 18:00 på Lunde Kro
Default image

Referat generalforsamling i Blåbjerg Udviklingsråd, onsdag den 28/2 på Lunde Kro.
Ca. 25 personer var mødt frem til generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 

 1. Valg af referent
 2. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af rådsmedlemmer

Hans Dam Nr. Nebel

Eigil Lauritsen Henne

Hans Lund Lunde

Herman Høj Kristiansen ny Valg

8 Revisor

Helge Knudsen

Revisor suppleant

Ny valg  

 1. Eventuelt

Bjarne Buhl bød velkommen til årets generalforsamling med en speciel velkomst til Merete Vigen, der efter generalforsamlingen ville holde et indlæg om bla. opstart af sin virksomhed.  


 1. Peter Roesgård blev valgt til dirigent.
  2.
  Hans K. Lund blev valgt som referent.


 2. Aflæggelse af beretning v/Bjarne.
  2017 har været en god periode, på trods af sygdom/orlov i bestyrelsen.
  22/4 var der Åben Landsby i Outrup som BUV har støttet. En god dag, med mange aktiviteter, stor ros til Outrup.
  Der vil blive holdt tilsvarende i Nr. Nebel i 2018.
  Der var igen i år arrangeret en bustur med Bjarne Fly og Thomas Jaap rundt i Blåbjerg. Her blev div. ønsker fremsat, men kommunen har ingen penge.
  På de 2 årlige møder med Varde Kommunes økonomiudvalg og byråd, blev bla. cykelstier i Blåbjerg igen nævnt.
  Der er nu valgt et nyt byråd, så vi må håbe vore ønsker bliver hørt.
  Inden kommunalvalget afholdte BUV et velbesøgt vælgermøde på Henne St. Kro. Det eneste der blev holdt i Blåbjerg med alle partier.
  Nymindegab måtte i 2017 sende titlen videre som Årets Landsby til Ansager. Ansager var blandt de 3 sidste i Danmark, men vandt ikke. Bjarne opfordrede byerne i Blåbjerg til at søge titlen i 2018.
  Outrup er indstillet til støtte til projekt Mælkevejen.
  BUV har en repræsentant i Ruban, Claus er formand.
  Kvong, Lydum og Lunde er med i projekt Landsby Samarbejde og der er allerede arrangeret flere ting på tværs af sognene.
  Udviklingsplanen er sat i gang. Det har krævet mange møder intern/ekstern. De forskellige grupper blev gennemgået.
  Bjarne sluttede med at takke bestyrelsen.
  4.
  Regnskab v/Peter.
  Peter gennemgik regnskabet der viste et negativ resultat på kr. 40.557,86, som skyldes mange aktiviteter i 2017 og et tilskud til scene i Outrup. Egenkapitalen udgør ved års ultimo kr. 63.830,91 imod primo 2017 kr. 74.388,77
  5.
  Budget v/Peter.
  Et resultat på niveau med 2017.
  6.
  Ingen indkomne forslag.
  7.
  Hans Dam – Nr. Nebel, Eigil Lauritsen – Henne, Herman Høj Kristiansen – Lydum og Hans K. Lund – Lunde, blev alle genvalgt.


 3. Helge Knudsen blev genvalgt som revisor og Jesper Bjerg blev valgt som suppleant.
  9.
  Tak fra formanden.