Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Ordinær Generalforsamling 2019
Kl. 18:00 i Lydum Forsamlingshus
Default image

Blåbjerg Udviklingsråd

 Referat af generalforsamling i

Lydum Forsamlingshus torsdag den 28-2-2019

 

1. Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Laurits Knudsen. Forsamlingen godkendte.

2. Valg af referent

 

Bestyrelsen foreslog Claus Larsen.

Forsamlingen godkendte.

3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år

 

Bjarne forelagde beretningen.

Den vedlægges som bilag.

Der blev stillet spørgsmål om cykelstier og vejstriber.

Bjarne henviste til Varde Kommune og til de tidligere indsendte planer.

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

I Peter Pedersens fravær fremlagde Herman regnskabet.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Regnskabet godkendes.

5. Fremlæggelse af budget

 

Der blev ikke fremlagt budget. Forsamlingen accepterede dette.

6. Indkomne forslag

 

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg af rådsmedlemmer

●       Peter Pedersen, Nymindegab (ønsker ikke genvalg)

●       Agnethe Nielsen, Outrup

●       Claus Larsen, Kvong

●       Bjarne Buhl, Nr Nebel (ønsker ikke genvalg)

●       Hanne Pedersen, Stausø (har deltaget; men har ikke været valgt)

 

 

Pia Jessen valgt for to år.

 

Agnethe Nielsen genvalgt for to år.

Claus Larsengen valgt for to år.

John Bjergegaard valgt for to år.

 

Hanne Toftgaard Pedersen valgt for to år.

 

Hans Lund, Hermann Kristiansen og Eigil Lauridsen er først på valg næste år.

8 Valg af revisor og suppleant

Helge Knudsen, revisor

Jesper Bjerg, suppleant

 

 

Genvalgt

Genvalgt

9. Eventuelt

 

Intet at bemærke.

 Formandens beretning Blåbjerg udviklingsråd

Først vil jeg byde jer alle velkommen, og en særlig velkomst til Lars Buck, der er erhvervschef i Varde kommune

Også velkommen til en ny i Bestyrelsen, nemlig Hanne Pedersen fra Stausø.

Vi har haft en god periode siden sidste generalforsamling, dog må jeg indrømme at der har været lidt udfordringer i alle de opgaver vi har påtaget os, der har været en del organisationsarbejde. men det er gået rigtig godt. Strategiplanen eller udviklingsplanen for området Bestyrelsen er tovholder for disse arbejdsgrupper, men de arbejder selvstændig.

Vi har tilrettelagt det på den måde at vi (bestyrelsen) alle har et punkt vi holder øje med, og følger op på for at vi kan nå det hele. Vi har på hvert bestyrelsesmøde en opfølgning, og får tilbage meldinger om at det går langsomt men fremad. En ting er vi færdige med og det er ”Synlighed på tværs” eller i gang med Synlighed på tværs er nu blevet et fast udvalg under bestyrelsen og er langsomt gået i gang med konkret arbejde. Bl.a. har vi haft et møde med repræsentanter fra Henne og Stausø om hvad vi kunne gøre for at få synligheden frem i disse områder. Det næste er at der skal være et lignede tiltag i Outrup her i næste uge og det ser vi frem til. Det samme er gældende for de andre arbejdsgrupper, hvor der endnu ikke er noget konkret, men der arbejdes, og vi har frem til 2022 inden det skal være klar. Dog på nær en af grupperne der arbejder med bosætning Det er Birger Filskov der er formand, og jeg har som støtte i den sidste måneds tid deltaget i nogle ”hulemøder” omkring dette arbejde for at vise vores opbakning til denne arbejdsgruppe. Hvor meget der må siges på nuværende tidspunkt ved jeg ikke, men i kan spørge Birger Filskov om dette arbejde.

Så også her sker der noget Nedrivning Vi har også lavet en liste om mulige emner om nedrivning af bygninger til Varde kommune det er Hans Lund fra Lunde der er tovholder på dette Åben BY Vi besøger hinandens byer og sidst var det Nr. Nebel der havde sat gang i rigtig mange ting og involveret rigtig mange mennesker. Det var et stort stykke arbejde der var blevet lavet i byen: Der var spejder, dans og aktiviteter ved Form og Fritid hvor der også var gratis spisning som vi var med til at sponsorere. Der var forskellige aktiviteter ved kulturhuset og åben i ungdomsklub og børnehave. En stor ros til alle i Nr. Nebel og speciel til sogneforeningen der har lavet alt det koordinerende arbejde. Vores andel i dette er som det vil fremgå af regnskabet et pænt tilskud til den lokale forening, der er tovholder. Vi er kun initiativtager for at vi også lærer hinanden lidt bedre at kende, ja vi må gerne være lidt navle beskuende i Blåbjerg så alle kan se hvor meget vi har og kan støtte hinanden. I år er den næste i rækken Kvong, der vil vise vi andre hvordan det er at leve i Kvong og alle de ting de nyder godt af. Det glæder bestyrelsen sig til og vores bidrag er lidt økonomisk.

Jeg kan kun opfordre alle til at komme på besøg. Det er en dejlig dag. Synlighed Vi vil lokalt Vi afholdt et efterårsmøde med overskriften Vi vil lokalt og i den forbindelse havde vi også besøg af vores repræsentant i Naturpark Vesterhavet, Preben Nielsen. Derudover havde vi fået lavet en film der skulle synliggøre Blåbjerg. Vi havde også besøg af de tre lokale politikere, Birger Filskov, Conny Høj og Niels Christiansen samt vores borgmester, Erik Buhl Det var en fantastisk aften med fuldt hus på Nymindegab Kro og vi er rigtig glade for den opbakning der var/er fra befolkningen i Blåbjerg.

Der var også stor opbakning med at synliggøre vores film på Facebook. Som jeg sagde den aften er vi jo et værdifuldt område, og videoen blev delt fra min side 60 gange, hvis hver har 150 venner og den igen er delt skønner vi at ca. 35 000 mennesker har set filmen, og det er godt for os. Tak for jeres hjælp. Vi deltager i meget, bl.a. FUR (fælles udviklingsråd) Her samarbejder vi om rigtig mange ting for at støtte hinanden, men også for at koordinere nogle arrangementer.

Vi afholder et møde med økonomiudvalget og et møde mellem alle udviklingsråd og byrådet. Det sidste har fået os til at revidere udviklingsrådene og her havde vi et møde hvor fremtidsplanerne blev fremlagt, det har vi brugt rigtig meget tid på Udviklingsrådene version 2.0 I har sikket læst om det og at det i løbet af det kommende år skal implanteres i alle udviklingsråd og at der kommer flere penge til at igangsætte dette. Det er kr 25000 + 36000 så det også økonomisk kan lade sig gøre

Derudover at vi også synlige på 2 messer Mælkefestivallen og Varde messen i fritidscenteret. I den anledning har vi fået et fantastisk stykke håndværk af Agnetes mand, denne flotte miniatureudgave at Blåbjerg Stenen som vores symbol for Blåbjerg. Det har vagt stor interesse og så har man fat i folk og kan tale om vores dejlige og helt unikke område som jeg syntes Blåbjerg er. Struktur I korte træk I Blåbjerg udviklingsråd har vi et rigtig godt netværk og vi har repræsentanter fra alle Byer i Blåbjerg Stausø, Henne, Nr. Nebel, Lunde, Lydum, Kvong, Outrup og Nymindegab Vi har fået etableret møde med vores lokale byrødder 2 gang om året og det er rigtig godt Vi har et samarbejde med lokale byer (besøg hinanden) Vi har som de eneste i hele Varde kommune en strategiplan Vi har nedsat et udvalg Synlighed på tværs.

Ny struktur Der skal laves nogle nye love så de er tilpasset den ny struktur, og her er FUR inde i billedet for at lave en skabelon og der bliver et arbejdsmøde mere med byrådet om den nye struktur Det skal tilstræbes at vi at vi får et tættere samarbejde i Blåbjerg. Det gode ved det er at vi i Blåbjerg faktisk allerede arbejder næsten ligesom den nye struktur viser, men det er langt fra alle i Varde kommune der gør det, så for andre udviklingsråd bliver det et stort stykke arbejde der skal udføres.

Dog er der nogle justeringer som den nye bestyrelse kommer til at arbejde med. Omdannelses landsby Jeg var ved at tabe hovedet hvad er nu det for et ord. Den korte version er at man får mulighed for at lave nogle ændringer i byen som man normalt ikke har. F.eks. hvis man river et hus ned behøver man ikke at bygge ét på samme plads, der er mulighed for at lave storparceller hvor der ikke er det i dag, og der er rigtig mange muligheder for at udvikle byen og derved bliver det mere attraktivt at flytte dertil. Vi skulle på FUR finde 2 byer ud af 9 mulige i hele kommunen, og her vandt Stausø og på en delt andenplads kom Lydum og Hodde, dog vandt Hodde ved en lodtrækning over Lydum.

Det betyder dog ikke at Lydum er ude, nej i er med igen næste gang, og her ser jeg at i har store chancer for at blive valgt. Udviklingsplaner i vores område Der er lavet udviklingsplaner for de fleste byer Det er nu lige blevet meddelt at Lydum, Kvong og lunde kan lave en udviklingsplan for området, men det er først lige besluttet og som i ved tager det lidt tid fra beslutning til handling, men det er på vej.

Så tillykke med det. Indsigelse Når der er høring, bliver vi også hørt eller videresender høring til det område som høringen handler om Vi har i forbindelse med etablering om opførsels-/udvidelse af det gylleanlæg der er udenfor Nr. Nebel udtrykt vores bekymring af den mertrafik der opstår ved udvidelsen.

Andre ting er også videresendt til de lokale områder.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for en fantastisk indsats og her kan jeg tilføje at det er dejligt at kunne sige, når vi sidder sammen med de andre udviklingsråd, at vi vil da gerne yde noget, og det kan kun lade sig gøre når hele bestyrelsen deltager aktiv, og det gør de

Som i ved har jeg været formand i nogle perioder og har valgt at trække mig, det har været et helt fantastisk at arbejde for at fremme vores område i den periode.