Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetProjekterBestyrelse - kontaktReferater Blåbjerg UdviklingsrådKorrespondanceBudget og regnskabGeneralforsamlingUdvalgVedtægter
Ordinær Generalforsamling 2020
Kl. 18:00 på Restaurant Stausø
Default image

Ordinær Generalforsamling 2020
Ordinær Generalforsamling 2020

Kl. 18:00 på Restaurant Stausø

Blåbjerg Udviklingsråd

 Referat af generalforsamling på Restaurant Stausø, torsdag den 27-2-2020

 

1. Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Preben Olesen.

Forsamlingen godkendte.

2. Valg af referent

 

Bestyrelsen foreslog Hanne Pedersen.

Forsamlingen godkendte.

Valg af stemmetællere: Birger Filskov, Regina.

3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år

 

Claus forelagde beretning.

Den vedlægges som bilag.

Spørgsmål til hvad borger inddragende aktiviteter kan være: kan ikke have karakter af drift (årlig tilbagevendende aktivitet), men skal være noget særligt/specielt.

Forslag til arrangement: vikingeboplads bag Henne Kirke

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Fremlæggelse ved Herman.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Regnskabet godkendt.

5. Fremlæggelse af budget

 

Fremlæggelse ved Herman.

Budget vedlagt som bilag.

Spørgsmål til klyngesamarbejde: for at samle de små samfund, så de har mulighed for udviklingsplan.

Budget godkendt.

6. Indkomne forslag

 

Forslag til nye vedtægter foreslået af bestyrelsen - vedlagt som bilag.

Forslag om at sætte punktet: stemmetæller, ind som anden punkt på dagsordenen, sammen med valg af referent.

Forslag om at Nr. Nebel og Outrup har to eller flere medlemmer, med henblik på at oprette sogneråd for Gl. Blåbjerg Kommune. Forslag blev afslået ved afstemning.

Forslag om at sommerhusejernes fællesråd får en repræsentant i bestyrelsen – drøftes i bestyrelsen evt. med byrådet.

De nye vedtægter er godkendt.

7. Valg af rådsmedlemmer

 

På valg: Pia Jessen (Nymindegab), Hans Lund (Lunde), Herman Kristiansen (Lydum) og Eigil Lauritsen (Henne) – alle modtager genvalg. 
Alle genvalgt.

8 Valg af revisor og suppleant

 

På valg: Helge Knudsen (revisor), Jesper Bjerg (revisor suppleant) – begge modtager genvalg. Begge genvalgt.

9. Eventuelt

 

Ruban kurser – alle kan deltager.

Varde Kommune skal grave i sporene forsvaret har lavet – kan UR få del i dette?

Forslag om at nævne de ting udviklingsrådet er i gang i formandens beretning, herunder også de forskellige underudvalg.

Synliggøre udviklingsrådet mere.

Forslag om at forslag til nye medlemmer stilles skriftlig ved kommende generalforsamlinger.

 

 

Beretning v: Claus Larsen

2019 har været et spændende år for udviklingsrådet.

 

På sidste års generalforsamling sagde vi farvel til Bjarne og Peter, der gennem længere tid havde bestredet formands- og kassererposterne. Pia overtog pladsen i Nymindegab, John kom til fra Nr. Nebel og Hanne fra Stausø gik fra observatør til medlem. Der skulle altså rykkes godt rundt på posterne, inden vi kunne komme i gang med arbejdet. Det betød også noget for arbejdsformen.

Vi var vant til at Bjarne kunne komme til alle møder og arrangementer – uanset ugedag og klokkeslæt. Den slags formand kunne ingen af os love at blive – så ledelsen har været langt mere kollektiv og uddelegeret. Det håber vi I har kunnet leve med.

 

Det har så også været det første år med en færdig strategiplan for hele området. Den skal føres ud i livet, men ikke alting på en gang. Den sætter nogle rammer og viser en vej. Det er for eksempel nemt at lave høringssvar til kommunen og andre myndigheder, når emnet er omtalt i strategiplanen.

 

Vi svarer positivt, når vi bliver spurgt om noget med nye bosætningsinitiativer.

 

Vi kommenterer på trafikforholdene, når vi bliver spurgt om biogasudvidelsen.

 

Andre gange skal vi kommentere på spørgsmål som dybest set kun angår et enkelt delområde. Så bliver vi decentrale om hægter os på den lokale indstilling – medmindre den strider mod strategiplanen – og det har den ikke gjort endnu.

 

Et af emnerne i den fælles plan var ”Landsbyklynger”. Sådan én er nu etableret mellem Kvong, Lunde og Lydum  med god hjælp fra Varde Kommune er der lavet en fælles udviklingsplan for de tre sogne og deres fællesskab, ”Trekløver Vest”.

 

Det betyder også at vi nu har mulighed for at se på om der skal laves flere. Det kunne fx være hele kyststrækningen fra Henne til Nymindegab eller det kunne være området rundt om Outrup. Det kommer helt an på hvem der har lyst.

 

Varde Kommune har vedtaget en ny model for udviklingsrådenes arbejde. Det betyder også at der skal skrives nye vedtægter. Vores arbejdsform i Blåbjergområdet har været en model for det nye, så de vedtægter vi gerne vil have godkendt i dag, afspejler den måde vi hele tiden har arbejdet.

 

De sidste år har vi, hvert år, mødtes med direktøren for kultur og teknik, til en rundtur i vores område. En bustur på en lys eftermiddag/aften hvor vi har set på de udfordringer vi har lokalt. Huller i vejen, uheldig skiltning, græs der ikke bliver slået, folk der ikke kan komme sikkert over vejen – og så cykelstier. Altså dem vi mangler, både til turister, motionister og skolebørn.

Vi har selvfølgelig også vist frem hvad vi er gode til. Outrups køer på græs, og Nymindegabs får. Æbler i Henne og Lunde. Krolf i Lydum.

 

Fra i år får alle udviklingsråd to timer i en bus med udvalget for plan og teknik – hvert andet år.

Vi har fornøjelsen en lørdag i marts fra 12 til 14 inden de skal slutte i Ølgod. Det første det nyvalgte UR skal tage stilling til er hvad vi skal vise frem nu, og hvad der kan vente to år.

 

Vi har også fået flere penge at gøre godt med. Den endelige udmøntning af pengene kom så sent sidste år, at vi ikke havde forhøjelsen med i budgettet. Vi havde faktisk ikke et budget.

Det nye er at vi har kr. 61.000 til at støtte lokale initiativer i vores område. Det må I alle sammen gerne blive bedre til at gøre brug af. Det må meget gerne være det vi kalder ”borgerinddragende aktiviteter” og rigtig gerne aktiviteter der trækker folk udenfor det område det foregår i.

Hjælp til at få noget sat på skinner, annoncering, formidling eller måske en gang øl og pølser til at lokke folk med. Ikke noget med faste årlige udgifter. 61.000 er mange penge i små projekter men ingenting i de store. De kan dog være med til at sætte skub i noget.

 

I 2019 brugte vi for lidt. Der sidder dygtige fundraisere i mange af vores foreninger og kasserere, der er vant til at passe på pengene. Derfor får vi ikke mange henvendelser.

Vi skulle have haft et efterårsmøde om ”kunst i det offentlige rum”, men måtte aflyse på grund af begrænset opbakning og en kommunal hjælp der udeblev. Det er ikke kunstens fejl og de indledende samtaler om emnet førte til at Kvong inden længe har et stykke fin kunst hængt op, et sted hvor alle kan se det.

 

Hvad skal der ske i år. Hvor skal det ske. Hvem sætter det i gang. Der er opgaver til det næste års udviklingsråd.